Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

گفت و گوي محمد پژومان، سخنگوي شورا با صبح آمل: به خودم وشوراي دوره چهارم نمره قبولي نمي دهم

 

ايندوره يه دوره متفاوت با دوره هاي قبل است دو دستگي شش و هفتي و اتفاقات در شورا و اينکه تغييرات موضع هايي که ما داريم مي بينيم يک مقدار به سمت و سويي برده که مردم ديدگاهشان نسبت به شورا تغيير کرده حضرتعالي در اين خصوص چه نظري داريد؟ايا تاييد مي کنيد ايا لازم است يا خير؟

پژومان ضمن گراميداشت ياد و خاطره امام و شهدا و عزيزاني که در جهت اعتلاي اسلام و فرهنگ اسلامي تلاش کردند و جان سپردند و همچنين رحلت جانسوز ايت ا… هاشمي رفسنجاني به عنوان يکي از استوانه هاي اصلي انقلاب و يار ديرين و مقام معظم رهبري گفت: شوراي دوره چهارم به لحاظ کارکردي و در واقع اثرگذاري در برنامه هاي شهري به مراتب ضعيف تر از شوراي دوره گذشته خصوصا شوراي دوره سوم کار کرد و دلايل متفاوتي هم بر اين موضوع وارد است اما همين طيف بندي يا جناح بندي يا يارکشي به عنوان پاشنه اشيل شورا در ابتداي شروع به کار شوراي دوره چهارم توانست لطمات جبران ناپذير را به همه اعضاي شورا خصوصا کسانيکه در سنوات گذشته کار بهتري را داشتند«دوستاني که از دوره سوم به چهارم آمدند و تلاش و موفقيت خوبي را که داشتند يقيينا الان نتوانستند داشته باشند» و به قطع يقين هم قضاوت مردم در ابتدا سمت ما مي باشد و همه دوستاني که سابقه و پيشينه داشتند نتوانستند خوب مديريت کنند باتوجه به اين موضوعات ذکر شده همچنان آن يارگيري هست و تغييرات هم به نوعي باز مديريت مي شد به سمت همان هفت شش چرا که بنده پيشنهاد دادم اگر قرار است که دوستان دو سال اول ما را کاملا کنار گذاشتند

سه ماه از انتخابات دوره دوم گذشت دوستان به ما مراجعه کردند و ما هم اعلام هرگونه امادگي را به همه اعضاي شورا دادم الا يک نفر و نگاهم اين بود که ما بتوانيم تيم را حداقل ده نفره ببينيم. به هر حال دوستاني که جابجا مي شدند«يعني به نوعي همديگر را رد مي کردند و ديگري را جذب مي کردند» اين امادگي لازم را نداشتند براي افزايش نيرو و ما هم خوشبختانه يا متاسفانه «قضاوت را مردم بايد بکنند» با اين جريان وارد طيفي شديم و نگاهمان اين بود که خدمتي بکنيم و شايد بتوانيم اثر بهتر و بيشتري داشته باشيم که جريان را به سمت صلح و دوستي ببريم که تا کنون اين توفيق را نداشتيم همينکه عزيزي از گروه اکثريت خارج و به گروه اقليت مي پيوست متاسفانه بنا را بر بداخلاقي و ناسازگاري و عدم همراهي با طيف غالب داشتند و گواه اين مطلبي که مي خواهم عرض کنم دوستان هفت نفر سال اول و دوم هستند که ما تو اقليت بوديم«بنده، مهندس تورنگ، اذرگشت، تسليمي، محمودي پاتي، خانم قرباني، يوسفي نژاد» نهايت همکاري را با شورا داشتيم و شخص براي ما مهم نبود بلکه جايگاه حقوقي مهم بود که خواسته هاي مردم در ان جا تامين و از حقوق حقه مردم دفاع شود.

مخصوصا از سال سوم و چهارم تغييرات ايجاد شد

اعتقادم بر اين است سال اول و دوم که در اقليت بوديم نسبت به اکثريت نهايت همکاري بوده و دوستاني که از گردنه اکثريت يا هيئت رييسه حذف مي شدند بنا را بر ناسازگاري گذاشتند و بعضي از دوستان هم ان همکاري را داشتند و سکوت اختيار کردند و به نوعي قصد تخريب را نداشتند و قصد همراهي را هم نداشتند اما سال اخر بخاطر جريان انتخابات مظلوم نمايي ها و حرکت ها را دارند که انشاءا… که انچه را که ميکنند نيت شان خير باشد.

ديدگاه حضرتعالي نسبت به اقاي اميرسليماني شهردار منتخب شورا در دو مرحله تغيير کرد ابتدا مخالف بعد موافق

دليل مخالفتم را در يکي از جلسات رسمي شورا با و در حضور امير سليماني اعلام کردم من هيچ مخالفت شخصي با ايشان داشتم و گزينه ام شخص ديگري بود و اعتقاد و نگاهم بر مديريت فردي چون شهردار حکيمي«اولين شهردار امل» بود که قويتر و با پشتوانه مديريتي بيشتر بايستي در اين عرصه حضور پيدا کنند. مخالفت من صرفا از جهت مديريتي و نگاه علمي بود

شايد اصلح تر از اميرسليماني چون داشتين نگاهتان اين بود و اگر نداشتين ايا ايشان مورد تاييدتان بود

نه هيچوقت اين نگاه را نداشتم و صريح و شفاف با علم به اينکه دوازده به يک راي خودم را دادم ولي مي توانستم خيلي راحت راي ممتنح يا موافق به صندوق بيندازم و بگويم من با شما همراه بودم

يعني از ديدگاهتان دفاع کرديد

بله در تصميمات خودم هيچوقت سعي نکردم محافظه کارانه عمل کنم. ما بايد يک مصلحت انديشي بکنيم در دوره دوم و سوم که من امدم و رايزني که با دوستان داشتم شش نفر به صورت صد درصد نه راي به استيضاح دادند نه راي به عزل ايشان اما در طرح سوالي که امروز مطرح مي شود اخيرا در فضاي افکار عمومي مطرح است پژومان مخالف بوده ولي من هيچ تغيير روشي ندادم و از جمله کساني بودم که مخصوصا نسبت به عنوان ماده 34 که بحث مدرک آقاي حسني بود به کارگيري يک فرد غير رسمي مخالفت داشتم چون آن تبعات کار اداري اش را هم حس مي کردم که به اين موضوع بکشد اگرچه مسئوليت اداري و حقوقي اش متوجه شهردار مي باشد ولي شورا هم به عنوان دستگاه نظارتي بايستي اين موضوع را مطرح مي کرد.

اينکه امروز اقاي شهردار بيايد و طرح سئوال برايش مطرح شود خوب نيست چرا که خيلي جاها بنده نسبت به عملکرد شهردار معترض بودم خصوصا نسبت به عملکرد شهرداري در حوزه عدم فعاليت کارخانجات اسفالت که بارها و بارها اين نکته را گفتم يا عدم مديريت مجموعه سازمان عمران و مجموعه شهرداري است يا خداي نکرده يک نگاه سياسي پشت اين موضوع است که بخواهد شورا را يک مقدار ضعيف معرفي و بگويد اين توان را ندارد. الان وضعيت اسفالت محلات ما بسيار خراب و هيچ دوره ده ساله اي که بنده حضور داشتم مثل سال گذشته و امسال نبود و روي اين اساس است که من مي گويم. اگر بحث طرح سئوال باشد من جزو پيشگامان طرح سوال بودم و شخصا هم چندين مورد تذکراتم را هم حضوري و هم در جلسه رسمي شورا به اقاي امير سليماني دادم.

يعني موضع شما نسبت به شهردار همان بوده که هست و تغييري نکرد و همان مخالفت وجود دارد و حتي اين انتخاب اقاي حسني هم از مخالفت هاي ديگر شماست

من بدون رودربايستي با شخص اقاي حسني مخالف بودم و اينکه شهردار خودش اختيار داشت و اگر نگاه مشورتي از من مي گرفت مخالفت مي کردم اولا به دليل اينکه نيروي پيماني و رسمي نبود دوما اعتقادم بر اين است در جايگاه شهرداري شخص قوي تر از ايشان هم ميتوانست بيايد اگرچه ايشان در سازمان عمران ادم پرکاري بود و با توجه به گزارشي که دوستان براي مهندس يوسفي نژاد فرستادند جز سلامت مالي ايشان چيز ديگري نشنيدم.

از نظر جايگاه حقوقي شما نظرمخالفي داشتيد ولي شخص شايد از همه نظر خيلي محترم باشد ولي در جايگاه خودش مناسب نباشد

با اقاي طبري موافق بودم ولي با ايشان نه

شما اگر قرار باشد امروز يک نفر را به عنوان شهردار معرفي کنيد چه گزينه شناخته شده اي را مد نظر داريد که از جميع جهات بتواند تمام ضعف هايي را الان در شهرداري وجود دارد بپوشاند

فرد خاصي را در حال حاضر در ذهنم ندارم

انتخاب نکرديد

نه

من در ابتداي شروع به کار دوره چهارم طي دعوتنامه اي از دوستان جديد«9 نفر» خواستم در منزل اقاي اذرگشت جمع شوند و در آن جلسه اقاي «قاسمي، ناييج نژاد و خانم قدرت» را دعوت نکردم چون مي دانستم انها به شرح وظيفه خودشان وقوف کامل دارند تا در خصوص موضوع انتخاب شهردار که جزو اولين وظيفه و اولي ترين وظيفه شوراست اين دقت لازم را داشته باشند و عجله در اين موضوع نکنند گويا دوستان ديگر از قبل اين موضوع را بسته بودند و ما هم غافل از موضوع بوديم و در ان جلسه استقبال هم نشد.

بحث مخالفت يا همراهي فعلي را که با شهردار دارم اصلا همراهي با شخص احمد امير سليماني نيست و اين تلقي نشود همراهي من با جايگاه امير سليماني است و امروز ايشان بايد حفظ شوند چون الان هر کسي را بخواهيم براي شش ماه مانده روي کار بياوريم جز رکود و اسيب پذيري نيست و از طرفي هم اين اطمينان خاطر را دارم که ايشان الان بايد 9 تا راي براي همراهي خودشان داشته باشند نيست حتي انهايي که طرح سئوال کردند و امروزه در فضاي تبليغاتي شايد بخواهند يک مقدار مانور بدهند بعضا ديديم در آن لحظه اخر عقب نشيني کردند و اين را با تجربه دارم عرض مي کنم.

معمولا در شورا اينگونه است که يک شايعاتي را از بيرون منعکس مي کنند و منشاء و منبع اين شايعات هم همکاران مخالف در شورا هستند معمولا تو اين سالهاي اخير مخصوصا دورهد چهارم خيلي اتفاق افتاده متاسفانه همکاران که بغل دست شما مي نشينند مواردي را در جامعه مطرح مي کنند که بايد پيگيري شوند که چه اتفاقي مي افتد ضرب اوليه را از خود داخل به هم مي زنند.

يکي از سوالات مطرح شده از سوي مردم اينکه شما چند نفر از اشناهاي خود را وارد مجموعه شهرداري کردين و به کار گماردين ايا چنين چيزي صحت دارد

از مجموعه اشنايان و بستگان اولين کسي که از خانواده خودم وارد شهرداري شد دخترم زينب بود که بدون اطلاع قبلي بنده و اينکه از شهردار خواسته باشم توسط خانم قدرت اين کار صورت گرفت. بعد از يک هفته که اين موضوع را فهميدم از دخترم خواستم که اگر براي شما مهم است لطفا سر کار نرويد . يکماه ايشان را منع کار کردم. بالاخره از دريچه عواطف خانم قدرت و دو تن از اعضاي شورا در جلسه شورا با اين دليل که دخترت با تحصيلات عاليه جذب شهرداري شد به اين بحث خاتمه دادند.من انجا چاره اي جز سکوت نداشتم بخاطر اينکه از طرف منزل هم اين تبعات را داشتيم همانطور که الان هم داريم و دو تا از بچه هايم فوق ليسانند و بيکار و همسرم هميشه مي گويد شما نمي توانيد هيچ کاري بکنيد.

از بستگان ديگر چي

سيد محسن پژومان از اتشفشان هاي موفق اين شهرستان است که عمده کلاس هاي تخصصي را پشت سر گذاشتند که بوسيله شهردار عليزاده به کار گماشته شدند و آن هم بخاطر رابطه دوستي که بين ايشان و برادرم وجود داشت. سيدرضا پژومان پسر احمد پژومان که کارمند بنياد شهيد بود که توسط روح ا… ناييج جذب کار شدند و اگر يک کلمه از جانب من سفارشي صورت گرفته باشد من حاضرم از مردم عذرخواهي کنم.

افراد ديگر منتصبين که فاميل شان پژومان نباشد

من سه نفر از بچه ها را سر کار بردم که اصلا منتصب به من نبودند که يکي هم ناشنوا بود و خيلي هم اصرار بر اين قضييه داشتم ديگري هم پسر دوست من بود مجيد نيکجو خواهرزاده بنده به عنوان يک فرد فعال رسانه اي به شهردار حسين عليزاده که دنبال روابط عمومي بود معرفي و با موافقت ايشان مشغول به کار شدند که اگر دقت هم داشته باشين خيلي راحت وي را از کار برکنار کردند.

به هر حال شما داراي يک حقوق اجتماعي و شهروندي هستيد و دليل نمي شود که چون عضو شورا هستيد اعضاي خانواده يا فاميل شما در محدوده شهرداري نيايند بدعت خيلي بدي است که فرزند بخاطر پدر پاسوز شود ولي از اينکه صلاحيت نداشته باشند و از رانت استفاده کنند و در جاهايي گمارده بشوند موضوع قابل بحث است

من نه تنها به بستگانم که در حال حاضر در حوزه شهرداري هستند بلکه خانواده من تقريبا فرهنگي هستند برادرزاده ام مجيد پژومان از دبيران ممتاز رياضي مازندران است، مرتضي پژومان دبير فيزيک مدارس خاص ساري است، نادر و قاسم و دخترم همه فرهنگي هستند و من به انها گفتم اگر واقعا نمي توانيد از جايگاه اجتماعي خانواده پژومان در شهر دفاع کنيد لطفا يا از کارتان استعفا بدهيد و در کار اجتماعي نباشيد يا فاميلي تان را عوض کنيد و در کار سه چيز را لحاظ کنيد اول خدا را فراموش نکنيد دوم قانون معيار و ملاک کارتان باشد سوم با تمام وجود براي مردم کار کنيد و تا الان تلاش کردم که اينگونه عمل کنم و مطمئنا ما مطلق نيستيم و ممکن است ضعف هم داشته باشيم و نياز به تذکر و کمک همه مردم و اصحاب رسانه داريم.

شايع شده شما ملک مرغوبي در باغ پيرزاد داريد و متعلق به شماست

من در پايان دوره مسئوليت رياست خودم کليه سرمايه زندگي ام را اعم از املاک و وجه نقدي که داشتم همه را طبق ليستي در کنفرانس مطبوعاتي که با حضور اصحاب رسانه بود تقديم کرديم که متاسفانه ان را عيب گرفتند و هيچکس ان را نپذيرفت الانم در محضر خدا و شما عرض مي کنم اگر غير يک پلاک زمين که ان را هم خريدم و 450 متر در خيابان بلوار ازادگان ازادگان هشتم امامت يک خريدم که به غير ان اگر مستغلاتي به نام اينجانب هست کد ملي خود و اعضاي خانواده ام حتي داماد و عروسم را تقديم مي کنم تا از همه مراجع حقوقي و قضايي استعلام بگيريد.

بزرگترين سرمايه زندگيم وجود مردم است و خانه اي را که سال 91 ساختم خيلي از دوستان و مهندس نيک نژاد ايراد گرفتند که چرا به پژومان پايان کار داديد و نقدي هم که بر اين انسان پاک و متقي وارد است همين موضوع مي باشد.

چرا شما را منتصب به اقاي فيروزي مي کنند اقاي فيروزي که ساخت و سازهاي متعدد دارد و شما را با ايشان عجين مي کنند و مي گويند که هواي ايشان را داريد و قرض الحسنه 30 ميليون توماني به شما داده ايا اين بر مي گردد به موضوع شورا و دشمنان

اقاي فيروزي يک شهروند است که امروز نياز به حمايت همه اعضاي شورا دارد نه شخص پژومان وقتي ايشان سر سرمايه گذاري پروژه اي در سطح شهر، 10 ميليارد تومان به شهرداري مي دهد شهردار بايد يک کميته ويژه اي را داشته باشد اعضاي شورا بايستي يک تيمي را داشته باشد و بروند سراغ سرمايه گذاراني چون فيروزي

اگر سري به اسناد و مدارک معتبردر شهرداري بزنيد متوجه مي شويد آنجايي که بايد مخالفت مي کردم کردم و حتي مطابق قانون هم مخالفتم را اعلام کردم.

من هيچ بدهي به اقاي فيروزي ندارم و بالعکس و ايشان مثل ساير شهروندان هستند منتهي با اين تفاوت که مي آيد در اين شهر سرمايه گذاري مي کند. اگر ده نفر مثل اقاي فيروزي باشند بودجه 1 سال شهرداري امل را مي توانيم به راحتي تامين کنيم و با خيال راحت بيايم تو پروژه هاي عمراني فعاليت کنيم.

آن بحث وام قرض الحسنه اي که شما به آن اشاره کرديد من نمي دانم کجاي قران و کجاي قانون و دين و سنت گفته که وام قرض الحسنه ندهيد ايشان اصرار داشتند بنده بخاطر مشکلاتي که خانه ام نيمه کاره مانده بود اين تسهيلات را بپذيرم که بنده قبول نکردم و برگشت به من گفتند شما نمي خواهيد من از ثواب قرض الحسنه که قران مي فرمايد بهره مند شوم؟ من اينجا سکوت کردم و گفتم به يک شرط مي پذيرم که يک چک بدون تاريخ به شما بدهم که هر موقع اراده فرمودين تاريخ بزنيد و به بانک ارجاع دهيد فقط تا 24 ساعت قبلش به من اطلاع دهيد که جايش را پر کنم.

در قبال چک اين 30 ميليون تومان را دريافت کرديد فک نمي کرديد اين با توجه به اينکه با شهرداري و شورا هست نبايد اين اتفاق مي افتاد

من بي پيرايه عرض کنم اگر بنا را بر ارتشا يا خداي ناکرده نيت سوء داشتم چرا اين چک را به مسئول دفترم مي دادم تا عمل بکند؟

البته اين را از منظر ديگر مي شود اينجوري ديد که شما خيلي از خودتان مطمئنيد شما در خيلي موارد بي پروا مسائل را باز کرديد و يک جورايي راحت صحبت کرديد

درست است کجا من مي توانم فرار کنم. برايم مهم است مردم بدانند اما علم خداوند مهم تر است چرا که مردم خير و شر مرا نمي توانند رقم بزنند يا در ازاي رفتار خوب و بد من نمي توانند به من پاداش يا کيفر بدهند من که در محضر خداوند گناهي را مرتکب نشدم چرا بايد بترسم مردمند ديگر وقتي پشت سر اميرالمومنين گفتند مگر ايشان اهل نمازند؟ پشت سر معصومين هم اين همه حرف و حديث هست.

موضوع ديگري مطرح شده که در خيلي از قسمت ها و سازمانهاي شهرداري که شما هم اشاره فرموديد از تخصص ها استفاده نمي شود و کساني که به کار گمارده مي شوند تخصص لازم را ندارند اين چه نظارتي از طرف شورا بايد انجام شود. در قسمتي گفتيد که شهردار اين اختيار را داشته که شهردار منطقه دو را انتخاب کند ما نمي توانستيم فقط نظر مشورتي مي توانيم بدهيم ويا در جاهاي ديگر مي توانيد به عنوان سوال و استيضاح دغدغه شورا را مطرح بکنيد اين مبحثش در شورا خالي هست

بحث عدم به کارگيري نيروهاي تخصصي در مديريت دواير شهرداري و سازمانهاي ذيربط زماني که کمالي مسول روابط عمومي شهرداري بود در يک مصاحبه مطبوعاتي گفتم عمده مديران شهرداري افراد غير متخصصند يقينا اين حرف با مقاومت همان مديران و اعتراض آنها مواجه شديم و روابط عمومي گفتند چرا اين موضوع را مطرح کرديد که من هم گفتم شما کليه کارکنان شهرداري را به سالن امفي تئاتر دعوت کنيد من هم انجا عرض مي کنم کجا يک مدير مالي مي تواند در سازمان عمران کار بکند؟ اينطور نيست که بگوييم نمي تواند مطمئنا اگر يک مدير فني و تخصصي باشد راندمان کار بهتر است و اين از جمله مواردي است که مي شود در انتخاب شهردار اين موضوع را سفت و صد بست يعني کتبا ان را از شهردار خواست و تعهد گرفت که مثلا در مديريت دواير شهرداري يا حوزه معاونت ان و مديران سازمانها حداقل نظر موافقين شورا هم باشد و حال اينکه اينگونه نيست و يکسري مخالفت ها تو شورا و موافقت ها هم متاسفانه در جريان اين هفت و شش قرار مي گيرد که نبايد بشود. مثلا اگر در گروه اقليت قرار بگيريم با يک چيز بديهي مخالفت مي کنم همين پژومان فردا در گروه اکثريت ممکن است يک کار ضعيف را تاييد کنم که اين متاسفانه به نوعي مي شود گفت سکوت و همراهي.

حضرتعالي به عنوان يک شخصيت فرهنگي که بعدها ديدگاهتان مقداري به طرف شهرسازي و مديريت شهري سوق پيدا کرده وقتي صحبت از تخصص مي شود ايا کسي که بايد بيايد عضو شورا شود يا در شورا خدمت کند بايد تخصص داشته باشد يا اينجا مي تواند مستثني باشد

نمي شود در هيچ حوزه اي تخصص را کنار گذاشت اما ما بايد از چه منظري شهر را ببينيم. شهر يک موجود زنده است و در ابعاد مختلف نياز در آن احساس مي شود در بعد جامعه شناسي، روانشناسي، زيباشناسي، هنر، ورزش، صنعت، طب و ساير نيازمندي هاي جامعه بشري. ما شهر را براي مردم بايد بسازيم چون براي انسانها بايد شهر را بسازيم بايد نيازهاي انها را ببينيم بله خيلي از جاها يک فرهنگي يک معلم يا کشاورز هم مي تواند بيايد و در عرصه مديريت شهري کار بکند اما مهم اين است که آن شخص در مديريت و تصميم گيري هاي خودش درست عمل کند بر اين اساس مي تواند از مشاورين خوبي استفاده بکند يعني به نوعي شورا محل تصميم سازي و تصميم گيري است اما در تصميم سازي مي توانند از متخصصين استفاده کنند و در نهايت بدون هيچگونه حب و بغضي و با لحاظ حقوق مردم و نظارت کامل خداوند در دفترشان لحاظ کنند.

يعني حرف الان شما حرف قبلي شما را نقض مي کند اعتقاد داريد که تخصص به تنهايي کافي نيست

نگفتم کافي نيست هر کسي هر در هر جايي خودش متخصص است اما قانون اين را ازاد گذاشت که هر که مي تواند در اين عرصه بيايد چرا با ان نگاه که شهر براي انسانهاست و از آنجائيکه نيازهاي متعددي دارد

اعتقاد داريد ديدگاه اجتماعي بايد باشد

بله

يعني اگر ديدگاه اجتماعي نباشد شورا در انجا مي تواند تصميم گيري مبتني بر تصميم سازي هايي که متخصصين انجام مي دهند باشد اما مي شود از اقاي پژومان در امور فرهنگي بهره بهتري گرفت و ورزشي هم از آقاي ابراهيم زاده

در امور مهندسي مي توان از مهندس تورنگ و مهندس فردوس قرباني، آقاي يوسفي نژاد، مديريت شهري از دکتر محمودي پاتي، حوزه اقتصاد و درآمد از دکتر تسليمي و مسائل فرهنگي بنده و آقاي آذرگشت و اقاي ناييج نژاد است. مهم اين است که تصميم را درست بگيريم، تصميم سازي هم هست اما آن مقدمه هست و اگر تصميم خوب ساخته شود و من با حب و بغض تصميم نگيرم ان تصميم خوب بلا اثر است و بالعکس اگر تصميم در مجموعه تصميم سازي بد ساخته شود و انجا بيايم يک نظر ناقصي را جمع بندي کنم و به صحن شورا بياورم و با حب و بغض تصميم غلط را اجرا کنم.

حب و بغض يک بحث است و مصلحت بحث ديگر ما الان  شاهديم متاسفانه به جاي اينکه ديدگاه کارشناسي باشد و به نفع شهر تصميم گرفته بشود مصلحت ها بر اثر يارکشي ها سياست ها گرفته مي شود

پاشنه اشيل امروز شوراها همين است و غير از اين نمي تواند باشد

راه چيست چگونه بايد حل کرد شما به عنوان يک عضو چندين ساله شوراي شهر امل چه راهکاري برايش داريد

راهکار چه عرض بکنم قانون همه راهها را ديد و ان شخصي که به عرصه شورا مي آيد بايد وجدان لازم را داشته باشد ان عهد و پيماني را که با مردم مي بندد. بنده اي که قرار است با 7 هزار راي به شورا بيايم به صورت مستقيم هفت هزار نفر به من راي دادند و خيلي ها بنا به دلايلي شايد دلشان با من بود ولي چون پسرشان يا برادرشان کانديدا بودند تک راي انداختند پس ما ما 104 تا کانديد در دوره گذشته داشتيم اگر مثلا اين عدد را ضرب در 100 نفر کنيم مي شود 10 هزار بنابراين مطمئنا 24 هزار نفر قلبا با من بودند

مي توانست بيشتر هم باشه و اين طبيعي است

پس من به تک تک انها دين دارم

به کسي که راي نداده باشد هم دين داريد

بله من نماينده همه هستم و همه اينها برگشت مي کند به ايمان شخصي خود فرد

يعني تو صحبت هاي شما در چندين پاسخ به چيزي رسيدم اينکه اول شخص خودش بايد درست باشد بيايد وارد اين قضييه شود و اگر درونش درست باشد و بداندحلال و حرام به چه صورتي است خيلي از مشکلات حل مي شود

درسته اتفاقا من در سخنراني دوره گذشته ام اين را گفتم که هيچوقت به من به تنهايي راي ندهيد خيلي از ليدرهاي ستاد انتخاباتي من که بسيار تند بودند با من برخورد مي کردند. من مي گفتم در اين پازل ما بايد 13 مهره را بگذاريم و هر کدام از اين سيزده نفر و 104 نفر را بياريم پر مي شود اما ببينيم تصوير کدام تصوير خروجي بهتر است. من هميشه به مردم مي گفتم شما در انتخاباتان دو چيز را لحاظ کنيد اول تعهد و تخصص که تعهد ايمان شخص است و به فرموده شهيد کشوري که مي گفت انکه امروز در جبهه دارد مي جنگد تعهد و تخصص است.

قبلا مطرح کرده بوديد با حضور خبرنگار و رسانه در شورا اعتقاد داشتيد و بعدها موضوع تغيير کرد. الان نظرتان نسبت به رسانه ها چيست و رسانه را امانتدار مي دانيد يا اتش بيار معرکه

رسانه هم مي تواند مثل شورا بعضا امانتداري نکند و همانطور که مي دانيد خيلي از رسانه ها انچه را که حق قلم بود ادا نکردند و انچه را که امانت سخن بود ادا نکردند.

چه کسي پس اين قضييه بود

باز هم همان روابط بود

همان روابط مبتني بر مسائل مالي

مصلحت انديشي

مسائل مالي هم در آن دخيل بود

يقينا هم هست نمي توانيم ردش کنيم اما عقل حکم مي کند که چنين چيزي باشد ولي ادم بايد بي وجدان باشد که بخاطر دنياي من پژومان بيايد اخرتش را خراب کند اما حضور رسانه که مهندس تورنگ به ان اشاره کردند بنده به قانون استناد کردم و نصح صريح قانون را قرائت کردم و گفتم کل جلسات شورا علني است مگر جلسه اي که به تصو.يب دو سوم از اعضاي شورا رسيده باشد که بايد انجا غير علني باشد.

اين را نمي شود تصري داد به همه جلسات بخاطر اينکه اتفاقي است دو سومي که بايد موافقت کنند نمي توانند بگويند از الان هر چي جلسه هست خبرنگار نيايد.

اين غلط است

ولي خروجي اخبار توسط اعضاء بيرون مي آيد و حرف خودشان را مصادره مي کنند و بخشي را بر مي دارند

همين عيب است و خيلي از دوستان مان متاسفانه دارند بد اخلاقي مي کنند من نه عدم حضور خبرنگار را تاييد مي کنم و نه بداخلاقي هاي دوستان مان که موبايل شان باز است. خدا شاهده در اين 10 سال يک حرف از جلسه شورا را من براي بيرون ضبط نکردم چون اين بداخلاقيه

در علم سياست و اقتصاد اين را داريم که هر چه روشنگري و شفاف گري باشد رانت از بين مي رود شما چرا تصويب نمي کنيد متناسب با اين قضييه پايش بايستيد که خبرنگار حضور داشته باشد که هم از سخنان اعضاي شورا در حين صحبت مواظبت کنند و بعضي مواقع هم سياستمداران شورا نيايند مسائلي را هوشمندانه و زيرکانه به هدفي مطرح کنند که از شما حرفي را بگيرند و به صورتي ديگر خارج کنند چرا تکليف را روشن نمي کنيد که جلسه علني است و بايد بيايند

نه من بلکه خيلي از اعضاي شورا به عدم حضور خبرنگاران اعتراض کردند اما اينکه چرا همه اصرار بر اين امر نداشتند پاسخي ندارم. فکر کنم از بس که گفتيم موضوع لوث شد خسته شديم.

طبيعي است که خبرنگاران اذيت مي کنند

از شخصي پرسيدند چرا نماز نمي خوانيد گفت قران مي گويد به نماز نزديک نشويد امروز اگر خبرنگار نيايد همين است خيلي از دوستان اگر قرار است که شخص ديگري را تخريب کنند جلسات شورا را خراب کنند اول و اخر موضوع را حذف مي کنند و مي شود اينکه اقا نماز نخوانيد اما مي گويند اخرش را چرا نگفتيد که تا زماني که مستي! حالا من بيايم حرفي را بزنم و يه ويرگولش جابجا شود

ناظري وجود ندارد هر کسي مي تواند قسمتي از ان ضبطي که انجام مي دهد را بفرستد

در حضور اقايان ابراهيم زاده و مهندس تورنگ گفتم چرا در جلسات شورا فيلمبردار نمي اوريد اگر خبرنگار نيست هر روز از جلسات فيلمبرداري شود ولي فکر کنم با وجود خبرنگاران اولين حسنش اين است که اعضاي شورا ان دعو يک شخص پارلمان نشين را رعايت مي کنند

قطعا رفتارها تغيير مي کند و تمرين خوبي خواهد شد

حضور افراد هم به موقع مي شود چون خيلي از جلسات ما با نيم ساعت تاخير شروع مي شود و خيلي از اعضاي شوراي ما هم مي آيند و امضاء مي کنند و مي روند

حواسشون به موضوع نيست و اين مي شود زيان و براي اينکه جلوي اين زيان را گرفت و در ذهنها اينگونه تداعي نشود که اينها همه را بسته کردند و نمي خواهند اطلاعاتي به بيرون برسد پس مي گويند صندلي شورا اينقدر ارزشمند است و همه مي خواهند با سر و کله عضو شورا شوند.

درست است اي کاش مي شد صحن شورا را طوري اماده کرد که روزي صد نفر از مردم بيايند بنشينند.

اصلا مردم نه خبرنگاران خودشان يک نوع رسالتي دارند. شکايت از يکسري خبرنگاران طبيعي است و شما هم حق داريد و ان هم به علت نگاه هاي حب و بغض و جانب دارانه بعضي هاست اما وقتي اتفاقي مي افتد و اعضاء به اجماع مي رسند که مصوب مي شود خبرنگار باشد«خبرنگاري که امانتدار باشد» و اگر کسي خلاف واقع موجب تشويش اذهان عمومي زيان به شخص و شورا را بنا به مصلحت خواست بکند خود شورا شاکي شود و اگر از دو نفر خبرنگار با اطمينان از خودتان شاکي شويد ديگر کسي جرات نمي کند به نفع فلاني حرف کذبي را بزند راهکاري بايد داده شود و پاک کردن صورت مساله که درست نيست

من که شخصا موافق حضور خبرنگار در جلسات علني شورا هستم و دليلش اين است که بنده شخصا به ندرت پيش امد که در جلسات ده سال غيبت داشته باشم مگر به سبب بيماري يا مسافرت و شايد الان به ضرس قاطع عرض مي کنم کمتر از يک صدم درصد جلسات را با تاخير رفتم.

روزي خانم تحصيلکرده حوزه دانشگاه از من پرسيد حقوق شهروندي من چيست که من از ايشسان خواستم به جلسه شورا بيايد. با حضور در صحن شورا و حين صحبت کردنش متوجه شد که همه اعضاء با موبايل شان سرگرمند که ناراحت شد و زماني که خواست عکس العملي نشان دهد من ايشان را به سکوت دعوت کردم. اي کاش مي شد اين صحنه ها را عکاسي و رسانه اي کرد.

به عنوان عضو با سابقه شورا چرا اصرار نمي کنيد که حداقل انهايي که همسو با شما هستند کاري کنند

ما مقصريم

کسي که ريگي به کفشش باشد ترس از خبرنگار دارد

وقتي فيلمبردار باشد و سفت تا صد برنامه را با صدا و تصوير ضبط کند خبرنگار چه مي تواند بنويسد کدام شان مي تواند خلاف بنويسد مگر مي خواهد تراوش هاي فکري خودش را روي کاغذ بياورد؟

ان مي شود اخبار کذب و محکوم مي شود چون او شخص است و از اعضاء نبايد اين کار را بکند خود شورا از جايگاه حقوقي اش بيايد شکايت کند و اين کار ش دو روز سختي داشته باشد ولي امانتداري حفظ مي شود و اين اهميتش کم از کل کارهايي که دارد در شهر انجام مي شود نيست و مي تواند از اين بد اخلاقي هايي که در يکسال اخير اتفاق افتاده جلوگيري کند يا در بحث بازرسي مي ايند شهردار را مي زنند

متاسفانه اين زدن هم در واقع همه ما امروز ته چاهيم فقط شهردار نيست لازم است يک چيزي را عرض کنم و ان اينکه مجموعه روند مالي شهرداري امل به مراتب بيشتر و بهتر و پاک تر از خيلي شهرهاي مازندران است و همانطور که ابتدا گفتم مطلق نيستيم و نسبي هستيم و اشتباه و ايرادي هم وجود دارد و مخصوصا موضوعي که جديدا در مورد حقوق شهردار مطرح شد.

به نظر شما فيش حقوقي شهردار از کجا به بيرون درز کرد

از درون شهرداري لو رفت و نمي دانم که اعضاي شورا در ان نقش داشتند يا خير و اطلاعي در اين خصوص ندارم. در خصوص فيش حقوقي اشتباهي که مهندس تورنگ کردند اين بود که نامه اي که به صورت محرمانه مي ايدفقط رييس شورا محرم است و فکرکنم ايشان مديريت شورا را با دستگاه هاي ديگر متمايز نکردند و اين نامه بايد به اطلاع همه اعضاي شورا مي رسيد که استاندار در يک نامه رسمي خواستار ارائه فيش حقوقي شهردار و معاونين او شد و اعضاي شوراي شهر از فيشي هم که به استان امضا و ارسال شد به ذي حساب شهرداري، آقاي سعيدي و اقاي تورنگ بي اطلاع بودند تا اينکه فيش حقوقي لو رفت و ما مطلع شديم! بله تمامي اعضا نسبت به اين موضوع معترض بودند و در چند جلسه همه اعضاي شورا خواستار توضيح فيش حقوقي ايشان شدند، يکسري از اعضاي شورا بر اين موضوع تاکيد ميکردند يکسري هم نه به اندازه بقيه اما در نهايت همه خواستار توضيح شدند

بعد از  چند  جلسه اصرار از طرف تمام اعضاي شورا با ليست به جلسه شورا امدند تا ريز جزييات پرداختي را توضيح دهند اما همچنان در خصوص برخي پرداختي ها هم اعتراض وارد است!

شما به مقدار پرداختي ها مخالف بوديد؟

از ديدگاه بنده در برخي از موارد در قانون ذکر شده و بنده نمي توانم مخالفتي بکنم همانند حق فني شهردار، عيدي و پادارش، ماموريت اما در برخي موارد ديگر پرداختي که قابل توجه هم هست بنده مخالف اين پرداخت هستم.

همچنين بايد گفت که فيش حقوقي ايشان در بازرسي در حال بررسي است و پرونده فيش حقوقي شهردار آمل بسته نشده و گزارشات لازم از طريق مهندس تورنگ مدت ها پيش از درز خبر و در مرداد ماه به بازرسي استان ارسال شد متاسفانه! در صورتي که بحث خبر فيش حقوقي شهردار در ابان ماه منتشر شد

پيش امده که در فضايي از بنده درخواست سخنراني کردند که در جواب گفتم من نبايد سخنراني کنم من بايد سوال بشم و پاسخگوي عملکرد خودم باشم و به چالش کشيده بشم ولي اي کاش آن صفت صبر را همه داشتيم، يک مقدار در مديريت شهري صبوري لازم را نداشتيم!

 به نظر شما پير شورا چه کسي است که همه از او حرف شنوي داشته باشند

فرد خاصي نمي تواند باشد، ديدگاه ها متفاوت است، هرکسي از ظن خويش شد يار من!

 گاها صحبت هايي از برخي اعضاي شوراي شهر خبري مي شود که تبعات آن تا سال ها قابل هضم نيست، نبود يک سخنگوي حرفه اي و داراي روابط عمومي در شورا باعث مشکلاتي از قبيل نبود خبرنگار در جلسات و سخن هاي نسنجيده برخي اعضا و خبرها و شايعه ها مي شود؟ سخنگويي مطلع که شرايط را بسنجد و با بررسي مسائل خروجي جلسات و مصوبات را بدهد

سخنگو در چارت سازماني شورا هست و يکي از اعضا به عنوان سخنگو انتخاب مي شود و شايد اگر يک خبرنگار و شخصي که داراي روابط عمومي است به عنوان سخنگو انتخاب شود ديگر شايعات جايگزين خبرها نمي شود

کسي که در شورا فعاليت مي کند بايد خود را هر سال بر ساس يک رييس منطبق کند که اين موضوع يک عيب است.گاها ديده شده که به مراجعه افراد هم در شورا حساسيت هايي ايجاد شد که مي گويند اگر اتاق پژومان شلوغ است دليلش شايد مسول دفتر باشد که مراجعين را به اتاق من راهنمايي مي کنند و چنين کوته بيني هايي در شورا وجود داشت.من تمام روز هستم و سعي مي کنم با حوصله پاسخ بدهم.

به چندين نفر پيشنهاد روابط عمومي شوراي شهر شد اما نيامدند دليلش هم آن بود که نمي دانند تا کي بايد فعاليت کنند و به ساز چه کسي برقصند!

 شما به عملکر خودتان در اين دوره چه نمره اي مي دهيد؟

بگذاريد جواب اين سوال را ندهم، از عملکر خودم در دوره چهارم شورا راضي نيستم و شوراي چهارم هم کارنامه قبولي نداشت

 اگر در چند فاکتور دلايل عدم قبولي شورا را بگويد چيست

نخست پراکندگي و تشدد

دوم بي نظمي در جلسات

سوم عدم تعهد به قول و وعده هاي گفته شده و بداخلاقي ها صورت گرفته

 قبول دارين که مردم امل حافظه خوبي دارند و اين عدم تعهدها در انتخابات پيش رو تاثير منفي خواهد داشت!

هياهو در تبليغات و عکس وپوستر و ماشين و … به نظر من تا 20 درصد مي تواند موثر باشد 80 درصد به شناخت مردم و توانمندي اون شخص است و تعهد به قول و قرارها و شرح وظيفه خود

 نماينده اي که 800 تا 1 ميليارد تومن خرج مي کند تا وارد شورا شود چقدر منفعت مي تواند داشته باشد

اين شخص يا عاشق است يا ديوانه!

 يعني در قبال ورود به شورا چندين برابر پول خرج شده را پس نمي گيرد

بگذاريد جواب اين سوالتان را در همان جمله بالا دوباره پاسخ دهم که يا عاشق است يا ديوانه!

اهل اعتلاف هاي 6 نفره نيستم و اگر روزي قرار بر اعتلاف شد با اقاي مکاري رييس انجمن کارگران ساختماني اعتلاف خواهم کرد ، از من درخواست 200 ميليون تومان کردند که وارد اعتلاف شوم

نظرتان در خصوص صبح امل چيست؟

نشريه متنوع و از خوانندگان اين دوهفته نامه هستم و نکته برجسته اي که به نظر من بايد در نشريات محلي باشد مراجعه به قديمي ها و گزارشاتي مثل ح«حاج فرج، داماد پر» است و پرداختن به مشاغلي که با گذشت زمان در کوچه وبازار ها در حال فراموشي هستند و پرداختن صبح امل به انتخابات نکته مهمي است که مورد توجه مردم هم خواهد بود .

 

 

اشتراک گذاری این مطلب در :

یک پاسخ

  1. بگذاريد جواب اين سوال را ندهم، از عملکر خودم در دوره چهارم شورا راضي نيستم و شوراي چهارم هم کارنامه قبولي نداشت ، ایشون دقیقاً این حرف رو زدن شما چرا اون تیتر رو زدین که باعث کلّی بی احترامی به ایشون شد ؛ چرا میخواید آبرویِ یکی رو به این سادگی ببرید ایشون که قبول کردن اومدن برای مصاحبه و جوابِ سؤالاتتون رو دادن، نباید کاری می کردید که مردم بدبین شن؛ حالا چرا از این همه حرفای بی ربط و ناشایستی که به ایشون زده شده واکنشی نشون نمی دید و ازشون حمایت نمی کنید و از اون آدم هایی که بد برداشت کردن انتقاد نمی کنید و جوابیه نمی دید
    جای تأسف داره اگر سکوت اختیار کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه , بخوانید ....

یک پاسخ

  1. بگذاريد جواب اين سوال را ندهم، از عملکر خودم در دوره چهارم شورا راضي نيستم و شوراي چهارم هم کارنامه قبولي نداشت ، ایشون دقیقاً این حرف رو زدن شما چرا اون تیتر رو زدین که باعث کلّی بی احترامی به ایشون شد ؛ چرا میخواید آبرویِ یکی رو به این سادگی ببرید ایشون که قبول کردن اومدن برای مصاحبه و جوابِ سؤالاتتون رو دادن، نباید کاری می کردید که مردم بدبین شن؛ حالا چرا از این همه حرفای بی ربط و ناشایستی که به ایشون زده شده واکنشی نشون نمی دید و ازشون حمایت نمی کنید و از اون آدم هایی که بد برداشت کردن انتقاد نمی کنید و جوابیه نمی دید
    جای تأسف داره اگر سکوت اختیار کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :