مجمع خیرین شهرستان محمودآباد مجمع باورهای قلبی است

وقتی از امــور خیر صحبتی به میان می آیــد بالافاصلــه نظرها به ســمت تشــکلهایی میرود که در امور خیریه فعال هســتند، اقدامات انسان دوستانه و خیرخواهانه بــزرگ و کوچک این تشــکل ها آنچنــان در دهــه اخیر چشــمگیر بوده که فقط می توان در درجــه اول به ایمان و اعتقاد مردم و در درجه دوم به تلاش و همت مسببین آن پی برد.
مجمع خیرین شهرستان محمودآباد نیز از همان دسته از تشکل هایی اســت که هرچند عمر کوتاهی را سپری کرده است اما کارهای بزرگی را در محمودآباد به سرانجام رسانده است شاخص اصلی فعالیت این مجمع در امور درمان شهرستان محمودآباد بسیار چشمگیر و مثال زدنی است.
ترکیبــی از خیرین به نــام و پا به کار در هیات امنــا در کنار ذات اعتقادی مردم به امور خیریه باعث شــده که کارنامه قابل قبول مجمع خیرین محمودآباد را شاهد باشیم.

برگزاری اولین گردهمایی در ۶ اسفند با در نظر گرفتن ســه ســاله کرونایی و عملکرد پیش رو که در گفت و گو با اعضای محترم هیائت امنای مجمع منتشــر کردیم حکایت از عزم جدی بوده که حتی بحران های کرونایی مانع از رشــد فعالیتهای این خیریه نشــده اســت اما نکته قابل تأمل در گفت و گو با این هیئت امنا برداشــتی معنوی از اعتقادات تک تک آنهاســت که همگی به برگشت برکــت این تلاشها چه مالی و چه حضور به آن اذعان دارند همه حرف
برای گفتن بسیار دارند، گزارش عملکرد دارند و نظر دادند و فعالیت ها را بر شمردند اما آنچه شاخص بود اعتقاد قلبی آنها و باور به امور خیریه بود که همین را می توان عامل مهم پیشرفت مجمع دانست و می توان گفت مجمع خیرین مجمع باورهای قلبی است تک تک این اعضاء هیات امناء دارای فعالیت های اقتصادی گســتره هستند، وقت آنها برای امور اقتصادی خودشان بسیار مغتنم است اما باز به همین حضورها و دستی به کار خیریه داشتن ادامه میدهند و اینجاست که همان موضوع اعتقاد قلبی را می توانیم عامل اصلی بدانیم اما حمایت های معنوی مسئولین نیز کمک بزرگی در پیشبرد اهداف مجمع خیرین شهرستان محمودآباد داشته است و آن را نمی توان نادیده گرفت. شهرستان محمودآباد امروز در تمامی امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امور خیریه شهری مطرح اســت استقلال و پیشرفت محمودآباد امروز انکار شدنی نیست اگر تنها مشکل نماینده اشــتراکی با شهرستان نور مرتفع شــود و محمودآباد دارای نماینده مستقل باشــد را می توان حرکت بزرگی در تکامل شهر محمودآباد دانست.
گردهمایــی پیش رو به عنــوان بزرگتریــن گردهمایی خیرین و دســتاندرکاران شهرســتان محمودآباد به همــت مجمع خیرین شهرستان محمودآباد نیز دستاورد مهم و بزرگی است که برگ زرین دیگری بر افتخارات این مجموعه می افزاید. این همت و سابقه کوتاه در آینده نه چندان دور به عنوان مجمع خیرین قدرتمند تر و تاثیرگذارتر در سطح استان و کشور را نوید می دهد ان‌شاءالله.

۱۴۰۱/۱۲/۵

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :

گفتگوی اختصاصی صبح آمل با خانم مهندس سمانه هندویی معاونت مالی و اداری شرکت های گروه هندویی و عضو هیئت امنای شهرک شهدای تشبندان محمودآباد: واقعیت این است که در دنیای امروز ‌ صدای مردان چنان بلند شده است که گاهی، شاید برای ایجاد تعادل، باید از مردها خواست تا کمی سکوت کنند تا صدای زنان موفق دنیا بهتر شنیده شود