Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

در چاله چوله هاي هراز گل بکاريم!

صبح آمل بنا به سياست هميشگي خود در جهت شفاف سازي و همچنين انتقال صداي مردم و مشکلاتشان به گوش مسولين ذي ربط برآن شد تا زمان باقي مانده تا انتخابات پاي صحبت هاي همشهريان در مناطق مختلف آمل بنشيند تا نظرات انها را در خصوص عملکرد شوراي دوره چهارم هم جويا شود و در اين چاپ به سراغ صداي شهرونداني رفتيم که در سال گذشته از منطقه هراز در شماره هاي قبلي صبح امل منتشر شد.
مشکلات رضوان 11
بهمن ماه سال گذشته بود که اهالي رضوانيه 11(افتاب 17) در تماس با دفتر نشريه صبح امل، اعتراض خود را نسبت به مشکلات محله زندگيشان اعلام نموده و وضعيت فعلي را در شان يک شهروند آملي ندانستند که پس از گذشت 2 ماه وضعيت به همان صورت اسفناک دست نخورده باقي مانده و حتي وجود چند کانديداي شوراي شهر که در حومه آن کوچه ستاد و منزل شخصي دارند هم موجب اسفالت سازي آن کوچه نشد، کوچه اي که در وسط آن يک تير برق قديمي صاف و راس ايستاده است و منظره زشت کوچه را کامل کرده است.
حسن شاه کرمي، يکي از ساکنين حومه اين کوچه در گفت و گو با خبرنگار صبح امل مي گويد: چند ماه پيش بود که شهرداري براي خاکبرداري به اين کوچه آمد، کند و ررفت!
ن.ر
ساختمان ن.ر يکي از کانديداي شوراي شهر هم در نزديکي اين کوچه است و شهرداري تا ابتداي کوچه و مغازه هاي وي را آسفالت کرد اما براي همه جاي سوال داشت که چرا شهرداري داخل کوچه را آسفالت نکرد گرچه ايشان تا به حال قول هايي در خصوص بهبود وضعيت کوچه داده اما تا به حال که وضع تغيير نکرده است.
وي گفت: وضعيت اين کوچه را مي توان افتضاح و اسفناک توصيف کرد و حتي به سطل زباله هم رحم نکردند و ساکنين کوچه بايد در خصوص زباله هم دچار مشکلات اساسي شدند
غيرهم سطح بودن کوچه با منزل شخصي
وجود خشکشويي در انتهاي کوچه و اعتراض احتمالي صاحب ملک به پايين بودن سطح مغازه و خانه اش نسبت به سطح کوچه را مي توان دليل احتمالي عدم اسفالت کردن کوچه

توسط شهرداري دانست که بعضي از ساکنين حومه کوچه که صحبت هاي مارا مي شنيدند، در اين خصوص اينگونه گفتند: آيا اينکه که اگر به دليل هم سطح نبودن کوچه با ملک شخصي اب وارد منزل وي مي شود کوچه نبايد آسفالت شود توجيه مناسبي است و در اين بين حقوق شهروندي چه مي شود؟ اينکه ما از کمترين و حداقل امکانات شهري نمي توانيم بهره ببريم چه کسي پاسخگو است؟
تيربرق وسط کوچه
شاه کرمي ادامه داد: تيربرق درست در وسط کوچه است و ساکنين هم کاغذبازي هايي در ادارات در خصوص جابجايي آن انجام دادند اما تا به حال که نتيجه نگرفتيم.
کاهلي شهرداري
ديگر شهروند ساکن اين کوچه در ادامه صحبت هاي ما مي گويد: ما به اعضاي شوراي شهر راي نداديم که وضعيت آسفالت و ظاهر کوچه هاي شهرمان به اين صورت اسفناک باشد و همه مان اين موارد را از چشم شهرداري و کاهلي آنها مي بينيم.
مخفيانه مي ايند و عکسشان را مي گيرند
وي ادامه داد: منتظريم تا ببينيم که چه زماني اعضاي شوراي شهر و کانديداي شورا براي عکس گرفتن و قول هاي خود به اين کوچه مي ايند تا شايد به اين نيت از مشکلات ما آگاه شوند، شايد هم مخفيانه مي ايند و عکسشان را مي گيرند.
تلگرام
اين شهروند آملي ادامه داد: امکان ندارد خبري در سطح شهر بپيچد و با وجود تلگرام کسي از ان آگاه نشده باشد پس چطور ممکن است کانديداي شوراي شهر عکس اب گرفتگي اين کوچه را در گروه حاميانش ببيند و به راحتي از کنارش بگذرد.
آسفالت رضوانيه
يکي ديگر از ساکنين حومه اين کوچه مي گويد: وضعيت آسفالت کل رضوانيه هم حال و روزي خوبي ندارد و در حد روستاهاي دورافتاده است
عقب نشيني
وي گفت: برخي از همسايه ها عقب نشيني نکردند و هرلحظه خطر تصادف هاي سنگين در اين منطقه وجود دارد.
نور نيست
اين شهروند املي ادامه داد: در شب هيچگونه روشنايي در اين مناطق نداريم و همه جا تاريک است و به دليل اسفالت نامناسب و وجود برخي منازل که عقب نشيني نکردند هرلحظه امکان بروز هر اتفاقي وجود دارد.
خانه هاي متروکه
خانه هاي متروکه اي در اين منطقه وجود دارد که مي تواند مکان مناسبي براي معتادان باشد و اميدواريم هرچه سريع تر صاحبان آنان فکري به حالشان کنند.
آفتاب 6
از رضوانيه خارج مي شويم و در خيابان هاي هراز قدم مي زنم و سري به افتاب 6 ميزنم که در چاپ هاي قبلي صداي شهروندي چاپ شد.
يکي از ساکنين با بيان اينکه هنوز هم همان آش و همان کاسه است، گفت: آفتاب 6 حکم ميداني را دارد و ما هر روز شاهد ترافيک سنگين در اين کوچه هستيم.
وي گفت: وضعيت بد آسفالت در کوچه موجب شده تا با هر بارندگي آب در ابتداي کوچه جمع شود و بارها به شهرداري و اعضاي شوراي شهر گفتيم اما کسي پيگيري نکرد.
زيباسازي شهرداري
زيباسازي شهرداري در مدت اخير فعاليت هاي مناسبي داشته که رنگ آميزي ديوارهاي سطح شهر يکي از آنها بوده، يکي از شهروندان در اين خصوص مي گويد: ديوارهاي خيابان هراز طرح هاي زيبايي دارد و بايد از مدير بخش زيباسازي شهرداري آمل بابت اقداماتش تشکر کرد و اميدواريم فکري به حال صندلي هاي خيابان هراز هم بکنند تا انقدر قديمي و باعث نشود که فعاليت هاي خوبشان را زير سوال ببرد.
در ادامه اين گزارش نظر مهدي جان نثار، مدير يکي از کافه هاي مطرح امل را در خصوص عملکرد شورا و شهرداري آمل جويا شديم
بريدگي معروف
وي صحبت هايش را اينگونه آغاز کرد که « اي کاش که شخصي همانند حسين صادقلو دوباره شهردار آمل شود» و ادامه داد: بريدگي معروفي که در جاده هراز زدند و شبانه آن را برداشتند هنوز هم در يادها هست و کسي توضيحي در خصوص آن نداده و کاش به جاي طرح هاي غيرکاشناسي اقدامي اساسي صورت گيرد
زيرگذر
وي با بيان اينکه احداث زيرگذر در مناطق پرتردد مي تواند باعث کاهش ترافيک شود، اظهار داشت: احداث زيرگذر اقدامي براي آيندگان است و اين را هم در نظر بگيريد که حجم ماشين در سال هاي آينده در امل بيشتر خواهد شد
اين شهروند آملي ادامه داد: اعضاي شوراي شهر بايد پاسخگو باشند که تا به حال براي حل مشکل ترافيک آمل چه اقداماتي انجام دادند و اين اقدامات تا به حال به چه ميزان موثر بوده است
وي گفت: بايد افرادي به شورا بروند که تخصص در زمينه هاي مختلف داشته باشند تا تمام نيازهاي شهر را از هرلحاظ برطرف کنند.
فيلم بازي نکنيد
جان نثار گفت: برخي اعضاي شوراي شهر و کانديداهاي فعلي را ميشناسم و وقتي گذشته انها را با وضعيت فعلي و صحبت ها و شعارهايشان مقايسه مي کنم حس مي کنم که با مردم صادق نيستند و فيلم بازي مي کنند تا خودشان باشند.
وي گفت: آيا بايد کل تغييراتي که در شهر آمل صورت گرفته را به اسم شوراي شهر دوره چهار بزنيم يا برخي از تغييرات اساسي از دوره سوم به انها رسيده و اعضاي شوراي فعلي آن را تکميل کردند؟
جان نثار اظهار داشت: در 4 سال اخير بلوارهاي بسياري در امل به بهره برداري رسيد که جا دارد از شهردار بابت اين اقدامات تشکر کرد
وي با بيان اينکه اميدوارم روزي برسد که پروژه اي براي رفع تکليف انجام نشود، گفت: کاشي هايي که در برخي پياده روها به کار رفته کيفيت لازم را ندارند و بعد از گذشت زمان کوتاه مي شکنند که جاي تاسف دارد.
آسفالت اسفناک
جان نثار ادامه داد: وضعيت آسفالت سطح شهر اسفناک است و آنقدر چاله چوله در سطح شهر داريم که پيشنهاد مي کنم مردم در آنها گل بکارند تا از اين طريق اعتراض خودشان را نسبت به وضعيت شهر اعلام کنند.
معيار براي راي دادن
وي گفت: به عنوان يک شهروند املي از عملکرد اعضاي شوراي شهر فعلي راضي نيستم و شايد به هيچ کدامشان راي هم ندهم و اميدوام کانديداي انتخاباتي حرفي بزنند که شعار نباشد و وقتي بر روي صندلي شورا نشستند بتوانند آنرا را محقق کنند
ندانستن شرح وظايف
جان نثار در خاتمه گفت: موضوع مهمي که بايد مطرح شود اين است که بسياري از مردم از شرح وظايف شورا و حدود اختيارات آنها آگاه نيستند و اميدوارم کانديداي شوراي شهر اين موضوع را هم در اهم برنامه هاي خود بگذارند تا مردم را نسبت به اين مسائل آگاه کنند.
حمايت نمي کنند
ديگر شهروند آملي که سال هاست در زمينه ساخت و ساز فعال است در خصوص عملکرد شوراي دوره چهارم گفت: بسياري از انبوه سازان و کساني که در ساخت و ساز هستند به سمت ايزدشهر و سرخرود کوچ کردند و ديگر ميلي براي فعاليت در آمل ندارند که اين نشان از عدم حمايت مسولين از سرمايه گذاران است
وي که نمي خواست نامش فاش شود گفت: شورا نشينان پاسخگو باشند که چطور در زمين هاي با متراژ پايين آپارتمان هاي شش هفت طبقه و حتي مجتمع ساخته شد
اين شهروند آملي ادامه داد: شهرداري ايزدشهر و سرخرود براي سرمايه گذار فرش قرمز پهن مي کند اما در آمل طرد شدند.

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه , بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :